istanbul Tıp fakültesi ms hasta okulu

İstanbul Tıp Fakültesi Nöroloji Ana Bilim Dalı MS ve Miyelin Hastalıkları Birimi tarafından her yıl düzenlenen geleneksel hasta okulu bu sene 12 Mayıs 2016 Perşembe günü saat 13:00-17:00 arasında İstanbul Tıp Fakültesinde (Çapa) Kemal Atay Amfisinde gerçekleştirildi.

multipl skleroz tedavisinde deneme aşamasında olan tedaviler

MS'in tedavisinde ufuklar açabilecek yeni tedaviler geliştirilmektedir. MT-1303'de bunlardan biridir. Uluslararası platformda yürütülen yeni ilaç çalışmalarına Türkiye'deki birçok seçkin klinik de katılmaktadır...

multipl skleroz tedavisindeki yenilikler

MS'in tedavisinde uzun yıllardan beri kullanılan interferonlar ve glatiramer asetattan sonra kullanılmaya başlanan natalizumab, fingolimod ve diğerleri...

baş dönmesinin nedenleri ve tedavisi

Başdönmesi (vertigo) niçin oluşmaktadır? Tekrarlar mı? İç kulaktan mı yoksa beyinden mi kaynaklanıyor? Tüm sorularınızın yanıtları...

baş ağrısı ne zaman ciddiye alınmalıdır?

Neden başımız ağrır? Kaç çeşit başağrısı vardır? Baş ağrısı olan hastalar ne zaman bir doktora başvurmalıdır?

akut dissemine ensefalomiyelit (ADEM) nedir?

ADEM kimlerde daha sık olarak izlenir? Belirtileri nedir? Tanısı nasıl konmaktadır? MS'e dönüşür mü? Tedavisi nasıl yapılmaktadır?

çift görmenin (diplopi) nedenleri nedir?

Çift görme hangi durumlarda nörolojik bir hastalıktan kaynaklanmaktadır? Çift görmesi olan bir kişi hangi durumlarda bir göz doktoruna başvurmalıdır? Çift gören bir hastada ne tür incelemeler yapılmalıdır? Tedavisi nasıl yapılmaktadır?