Kas seğirmesi (Miyokimi)

Kas seğirmesi (Miyokimi) nedir?

Seğirme (Miyokimi) kaslarda istemsiz şekilde ortaya çıkan, küçük amplitüdlü kasılmalara verilen isimdir. Tıbbi anlamda seğirmeden bahsedilebilmesi için kastaki seğirmenin dışarıdan da görünür olması veya elektromiyografi ile izlenebilir olması gerekir. Seğirmeler bir bölgede (fokal) veya yaygın (jeneralize) olarak ortaya çıkabilmektedir.

Kaslar neden seğirir?

Seğirme kasların istemsiz olarak kasılması ile ortaya çıkmaktadır. Bu istemsiz kasılmayı tam olarak neyin ortaya çıkardığı bilinmese de, genel olarak kabul edilen görüş sinir iletimi bozulmuş olan kasın duyarlılığının artması sonucunda, sinirsel uyarım olmamasına karşın kasın kendiliğinden kasılması sonucu ortaya çıktığı yönündedir. Seğirme birçok nörolojik hastalıkta ortaya çıkabilirken, sağlıklı insanlarda izlenmesi de nadir değildir. Bu nörolojik hastalıklar arasında motor nöron hastalıkları, amiyotrofik lateral skleroz (ALS), Isaac sendromu, elektrolit bozuklukları, periferik sinir sistemi hastalıkları, polinöropatiler ve pleksopatiler sayılabilir. Özellikle motor nöron hastalarında ve radyoterapi almış kanser hastalarında bölgesel seğirmeler oldukça sıktır. Sağlıklı insanlarda genellikle stresle baş etme sorunu veya fazla miktarda kafein tüketimi olduğunda da seğirmeler olabilir.

Kas seğirmesi ne zaman ciddiye alınmalıdır?

Seğirmelerin bölgesel olması o bölgeye giden sinirin hasarlandığını veya işlevinin bozulduğunu düşündürebilir. Buna karşın, göz etrafındaki seğirmeler genellikle ciddi bir hastalık sonucunda oluşmamaktadır. Özellikle seğirmenin yanısıra, kas erimesi, güç kaybı gibi bulguların da eşlik etmesi nörolojik bir hastalık olduğunu düşündürmelidir.

Göz kapağı seğirmesi neden olur?

Göz kapağı seğirmesi oldukça sık olarak ortaya çıkan bir durumdur. Bu durum genellikle önemli bir hastalık sonucu ortaya çıkmaz. Etken sıklıkla yorgunluk, stres, uykusuzluk ve aşırı kafein tüketimi gibi nedenlerdir ve bu nedenler düzeltildikten kısa bir süre sonra göz kapağı seğirmesi ortadan kalkar. Buna karşın göz kapağı seğirmesine çift görme, yüz felci, peltek konuşma ve yutma güçlüğü gibi belirtilerin de eşlik etmesi durumunda hastaların nörolojik değerlendirmeden geçmeleri önerilir.

Kas seğirmesi için hangi laboratuvar incelemeleri yapılmalıdır?

Kas seğirmesine neden olabilecek etmenlere göre laboratuvar incelemeler istenir. İlk yapılması gereken kreatin fosfokinaz, elektrolitler, tiroid işlev testleri gibi rutin kan incelemeleridir. Bu değerlerin sonuçlarına ve hastaların muayene bulgularına göre gerekli görünen durumlarda sinir ileti incelemesi, elektromiyografi (EMG) veya MR incelemesi gibi ek incelemelere de ihtiyaç duyulabilir.

İlginizi çekebilecek diğer yazılar

Polinöropati

Amiyotrofik lateral skleroz (ALS)

Uyuşma ve karıncalanma

Kas seğirmesi olan bir hasta örneği