Doç. dr. murat kürtüncü

1972, İstanbul doğumludur. İstanbul Lisesi’ni 1990 yılında bitirdikten sonra Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden 1997 yılında mezun olmuştur. 1998-2003 yılları arasında İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı’nda nöroloji uzmanlığı eğitimini tamamlamıştır. Asistanlığı döneminde Cambridge Üniversitesi Nöroloji Anabilim Dalı Nörogenetik Laboratuarında “Ailesel multipl skleroz olgularının genetik analizi” çalışmasını tamamlayarak aynı konuda uzmanlık tezini yazmıştır. Nöroloji uzmanlık eğitimi sonrasında, 2003-2005 yılları arasında, Chicago’da Illinois Universitesi Nöropsikiyatri Enstitüsünde sinirbilim çalışmalarında araştırma görevlisi olarak yer almıştır. 2005-2006 yılları arasında St. Louis Üniversitesi Nöroloji Anabilim Dalı’nda dahiliye ve nöroloji asistanı olarak çalıştıktan sonra Türkiye’ye geri dönerek İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı Multipl Skleroz ve Demiyelinizan Hastalıklar Birimi’nde 2009 yılına kadar klinik araştırıcı olarak görev almıştır. 2009 yılında Acıbadem Üniversitesi Nöroloji Anabilim Dalı’na yardımcı doçent olarak atandıktan sonra aynı üniversitede 2011 yılında doçent ünvanını almıştır. Halen İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı’nda öğretim üyesi olarak çalışmaktadır. Ayrıca Türk Nöroloji Dergisinin editörlüğünü ve Nöroimmünoloji Derneği’nin başkanlığını yürütmektedir.

Uluslararası yayınları ve ilgi konuları

Öğrenciler için ders notları


İletişim

Nöroloji Ana Bilim Dalı, İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, Çapa, Fatih, İstanbul

Sorunuz mu var?