Miyelit

Servikal miyelit

Miyelit nedir?

Miyelit omurilik iltihabına verilen tıbbi isimdir. Bu durum omuriliğin boyun (servikal) veya sırt (torakal, dorsal) kısmında kısmen veya tam kesit şeklinde ortaya çıkar.

Transvers miyelit nedir?

Transvers miyelit omuriliğin yatayına şekilde tüm kesitte iltihabın olması durumudur. Eğer omuriliğin sadece bir kısmı etkilendiyse, bu durum parsiyel (kısmi) miyelit olarak isimlendirilir.

Miyelit ile miyelopati arasındaki fark nedir?

Omurilikte izlenen tüm hastalıklara miyelopati (omurilik hastalığı) ismi verilir. Yani miyelopati terimi bir çatı terimdir. Bu bağlamda miyelitlerin hepsi aslında iltihaplı bir miyelopatidir. Eğer omurilikte iltihap yoksa tıbbi olarak miyelopati (omurilik hastalığı) terimi kullanılır.

Miyelit neden oluşur?

Miyelitler mikroplu veya mikropsuz iltihaplar nedeni ile oluşur. Mikroplu iltihaplara neden olan sorun sıklıkla viral bir enfeksiyondur. Bunlar içinde zonaya da neden olan su çiçeği virüsü ve herpes virüsler önemli bir rol oynamaktadır. Miyelite neden olan bakteriyel veya mantar enfeksiyonları da vardır. Eğer bir mikrop yoksa mikropsuz miyelit teşhisi konur. Her ne kadar iltihap sırasında bir mikroba rastlanmasa da, mikropsuz miyelitler de birkaç hafta önce geçirilmiş bir mikrobik enfeksiyonla tetiklenen bağışıklık sisteminin hasarı sonucunda da oluşabilmektedir.

Tüm bunlar dışında miyelitler MS veya nöromiyelitis optika (NMO, Devic hastalığı) gibi bir hastalığın bulgusu olarak da ortaya çıkabilmektedir. Bu hastalıklar bünyenin kendi kendine oluşturduğu, beyin, omurilik ve göz sinirinde hasarlar oluşturabilen hastalıklardır.

Miyelitte hangi belirtiler olur?

Miyelitte omuriliğin hastalanan bölgesine göre değişen belirtiler oluşmaktadır. Sırt (torakal, dorsal) bölgesinin tutulumunda bacaklarda güç kaybı, uyuşma, yürüme güçlüğü, idrar ve gaita kontrolünün kaybı, göğüs ve karında sıkışma, yanma ve ağrı gibi belirtiler izlenir. Eğer iltihap boyun (servikal) bölgesinde ise bu belirtiler her iki kola da yayılabilmektedir.

Miyelit teşhisinde hangi testler kullanılmaktadır?

Miyelitte en önemli inceleme yöntemi omurilik MR’ı ve beyin omurilik sıvısının (BOS) analizidir. Omurilik iltihabı MR’da görüntülendikten sonra öncelikle iltihabın altında yatabilecek olan bir mikrobun olup olmadığına bakılması gerekmektedir. Bu durumda kan incelemeleri, akciğer grafisi ve BOS incelemeleri gibi incelemelerin yapılması gerekebilir.

Miyelit MS’e ya da nöromiyelitis optika (NMO, Devic) hastalığına dönüşür mü?

Miyelit hastalığı, daha önce MS veya NMO tanısı almış kişilerde ortaya çıkabileceği gibi, bu hastalıkların ilk bulgusu olarak da izlenebilmektedir. Her iki durumun da varlığı beyin MR incelemesi, serumda NMO-IgG ismi verilen bir antikora bakılması, görsel uyandırılmış potansiyel (VEP) incelemesi ve beyin omurilik sıvısının analizi ile anlaşılabilmektedir.

Miyelit tekrar eder mi?

Miyelitin altında yatan MS veya nöromiyelitis optika gibi bir hastalık varsa, tekrar etme olasılığı yüksektir. Bu nedenle hastaların, şikayetleri olmasa bile takip altında tutulması gerekir. Miyelit nedeni bir enfeksiyon ise ve bu enfeksiyon yeterli ve doğru şekilde tedavi edildi ise tekrarlama olasılığı yok denecek kadar azdır.

Miyelit tedavisi nasıl yapılmaktadır?

Miyelite neden olan bir mikrop varsa öncelikle bu enfeksiyonun tedavisi gereklidir. Kullanılacak tedavi de etkenin hangi mikrop olduğuna göre değişir. Örneğin bir viral enfeksiyon varsa virüsleri öldüren ilaçlar kullanılabileceği gibi, bakteriyel bir enfeksiyon varsa bakteri öldüren antibiyotikler kullanılır. Bu tedaviler genellikle damardan her gün verilen serumlar şeklinde uygulanmaktadır.

Miyelit nedeni olabilecek bir mikrobun saptanamaması durumunda ise iltihabı ortadan kaldıran, damardan uygulanan yüksek doz kortizon tedavisi verilir. Mikropsuz miyelitlerde yüksek doz kortizon tedavisinden yararlanmayan hastalarda plazma değişim tedavisi (plazmaferez) ve IVIG tedavisi de kullanılabilmektedir. Miyelit eğer MS veya NMO gibi başka bir hastalık nedeni ile ortaya çıktıysa bu hastalıklar için koruyucu tedavi başlanması gerekebilmektedir. Bu tedaviler arasında azatioprin (Imuran), mikofenolat (Cellcept), siklofosfamid (Endoksan) ve rituksimab (Mabthera) gibi ilaçlar sayılabilir. Tedavinin süresi ve sıklığı kullanılan ilaca ve hastalığın ağırlığına göre değişmektedir.

İlginizi çekebilecek diğer yazılar

Multipl skleroz (MS)

Nöromiyelitis optika (NMO)

Beyin omurilik sıvısı alınması

Klinik izole sendrom

Optik nevrit (Göz siniri iltihabı)