Çift görme (Diplopi)

Çift görme neden olur?

Çift görme paralel olması gereken görme aksının bozulması sonucunda oluşur. Görme aksındaki bu bozulma sonucunda gözlerde şaşılık oluşur. Bu durumda hasta, tek gözüyle baktığında tek gördüğü halde, her iki gözle baktığında objelerin retinaya farklı açılarda düşmesi nedeni ile çift görür. Çift görme göz kaslarında, göz kaslarına giden sinirlerde veya beyindeki bir hastalık sonucunda oluşabilir.

Çift görme yakınmasının hangi durumlarda nörolojik bir hastalıktan kaynaklandığı düşünülmelidir?

Her iki gözle tek tek bakıldığında çift görme yokken, iki gözle bakıldığında çift görme varsa nörolojik bir bozukluk olabileceği düşünülmelidir. Buna karşın, nadiren tek gözle bakıldığında da çift görme ortaya çıkabilir. Eğer böyle bir durum varsa çift görme, sadece göz içindeki bozukluklardan ya da psikojen nedenlerden kaynaklanmaktadır.

Çift görmesi olan bir kişi hangi durumlarda bir göz doktoruna başvurmalıdır?

Tek gözle bakıldığında çift görme varsa hastanın öncelikle bir göz hekimi tarafından değerlendirilmesi önerilmelidir. Aksi durumda hastaların muhakkak bir nörolojik muayeneden geçmesi gerekir.

Çift görme yapan nörolojik hastalıklar hangileridir?

Çift görmenin en sık nedeni göz kaslarının veya göz sinirlerinin hastalıklarıdır. Göz kaslarının doğru ve senkron şekilde kasılmasını sağlayan bu sinirleri ezen tümörler, iltihabi hastalıklar, enfeksiyonlar, diyabet ve travma sonucunda çift görme oluşabilir. Göz kaslarını tutan hastalıklar da çift görme oluşabilir. Göz kaslarının tutulması ise tiroid hastalıkları, myastenia gravis, mitokondrial hastalıklar ve kas hastalıkları nedeniyle ortaya çıkabilir. Beyinden kaynaklanan çift görmenin nedenleri arasında beyin damar tıkanıklıkları, multipl skleroz, nöro-Behçet hastalığı, beyin tümörleri, kafa içi basıncını arttıran hastalıklar, psödotümör serebri ve beyin toplar damar tıkanıklıkları sayılabilir.

Çift gören bir hastada ne tür incelemeler yapılmalıdır?

Çift görmesi olan hastada beyin MR görüntülemesi hemen her hastada yapılması gereken bir incelemedir. Bu MR incelemesinin bazı durumlarda ilaçlı yapılması da gerekebilir. Bu durumda neden açığa çıkarılamazsa tiroid testleri, EMG, tek lif EMG, kas enzimleri, MR venografi incelemeleri de gerekli olabilir. Nedenin ortaya konamadığı durumlarda bel suyu incelemesinin yapılması da önerilmektedir. Bu inceleme ile kafa içi basıncının ölçülmesi, bel suyundaki hücre sayısı ve protein miktarı başka bir hastalık olup olmadığı hakkında önemli ipuçları vermektedir.

Çift görmenin tedavisi nasıl yapılmaktadır?

Çift görmenin tedavisi altta yatan hastalığa göre çok değişmektedir. Amaç öncelikle çift görmeye neden olan hastalığın tedavisi olmalıdır. Etken hastalık ortadan kaldırıldıktan sonra çift görme sıklıkla düzelir. Düzelmemesi durumunda özel gözlükler, tek gözü kapama, göz kaslarına botox enjeksiyonu ya da göz kaslarında cerrahi tedavi gibi alternatifler denenebilir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER YAZILAR

Multipl skleroz (MS)

Klinik izole sendrom (KİS)

Baş ağrısı

Görme kaybı ve bulanık görme